svasdssvasds

สธ.เปิดหลักเกณฑ์พื้นที่นำร่องถอดหน้ากาก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ค. 2565 เวลา 20:20 น. 2.8k

สธ.แจงกรณีข้อแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย 3 กลุ่ม เตรียมทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมเข้าเกณฑ์เป็นโรคประจำถิ่น เช็คเลยมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงประเด็นเตรียมปรับมาตรการเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ว่า ยังไม่ได้มีข้อเสนอให้ถอดหน้ากากอนามัยทั้งหมด แต่จะดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ คือ 

 

  • มีสถานการณ์ระบาดในระดับต่ำ 
  • มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเกณฑ์ 
  • ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลในพื้นที่มีความพร้อม
     

โดยจะออกคำแนะนำให้มีการสวมหน้ากากอนามัยใน 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง 608 
2.ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
3.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่กับโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัยในการเข้าสู่โรคประจำถิ่น

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แท็กที่เกี่ยวข้อง