svasdssvasds

"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" กับภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่

12 พ.ค. 2565 เวลา 18:17 น. 96

ภาจกิจหลักของ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" คือ รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง รวมถึง "ป่าชายเลน" และได้รับมอบหมายให้มีบทบาทในการลด "Carbon Credit" ในไทย เพื่อสานต่อ "ความตกลงปารีส (Paris Agreement)"

"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" กับภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่ | THAN VIRAL | 12/05/65

ส่องหุ้น | MARKET PRICE | [LIVE] | 29/06/65

29 มิ.ย. 2565 เวลา 18:00 น.

แท็กที่เกี่ยวข้อง