svasdssvasds

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 เช็คราคาทองแท่ง ทองรูปพรรณ ดูเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 มิ.ย. 2565 เวลา 17:00 น. 263.8k

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 2ุุ9/ุ6/2565 เช็คราคาทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาเท่าไหร่ ดูรายละเอียดครบจบที่นี่

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 29/6/2565  ครั้งที่ 2 เวลา 13.08  น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อ 30,200 บาท
 • ขายออก 30,300 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 29,652.96  บาท
 • ขายออก 30,800 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565

 

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 28/6/2565  ครั้งที่ 4 เวลา 13.36 น. ราคาลดลง 50 ่บาท 

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อ 30,350 บาท
 • ขายออก 30,450 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 29,804.56 บาท
 • ขายออก 30,950 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 27/6/2565  ครั้งที่ 1 เวลา 09.24 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 ่บาท 

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อ30,650 บาท
 • ขายออก 30,750 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 30,092.60  บาท
 • ขายออก 31,250 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 26/6/2565  ครั้งที่ 1 เวลา 09.18 น. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อ30,600 บาท
 • ขายออก 30,700 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 30,047.12 บาท
 • ขายออก 31,200 บาท

 

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 25/6/2565  ครั้งที่ 1 เวลา 09.18 น. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อ30,600 บาท
 • ขายออก 30,700 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 30,047.12 บาท
 • ขายออก 31,200 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 24/6/2565  ครั้งที่ 4 เวลา 15:40 น. ราคาลดลง 50 บาท

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อ30,600 บาท
 • ขายออก 30,700 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 23/6/2565  ณ เวลา 17:04 น. ครั้งที่ 3  ราคาลดลง   50 บาท ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,650  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,750  บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 30,092.60  บาท
 • ขายออกบาทละ 31,250 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 30,047.12 บาท
 • ขายออก 31,200 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 22/6/2565  ณ เวลา 14:30 น. ครั้งที่ 3  ราคาเพิ่มขึ้น  50 บาท ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,600  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,700  บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 30,047.12  บาท
 • ขายออกบาทละ 31,200 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 21/6/2565  ณ เวลา 16:11 น. ครั้งที่ 4  ราคาลดลง  50 บาท ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,550  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,650  บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 30,001.64  บาท
 • ขายออกบาทละ 31,150 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 20/6/2565  ณ เวลา 10.39 น. ครั้งที่ 3 ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,650  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,750  บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 30,092.60  บาท
 • ขายออกบาทละ 31,250 บาท

 

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 19/6/2565  ราคาทองในวันนี้ปิดตลาดการซื้อ-ขาย ส่งผลให้ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ  ในวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,600  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,700  บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 30,047.12  บาท
 • ขายออกบาทละ 31,200 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 18/6/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 09:16 น.ครั้งที่ 1 ราคาลดลง 100 บาท  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,600  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,700  บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 30,047.12  บาท
 • ขายออกบาทละ 31,200 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 17/6/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 12:04 น.ครั้งที่ 3 ราคาเพิ่มขึ้น  50  บาท  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,600  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,700  บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 30,047.12  บาท
 • ขายออกบาทละ 31,200 บาท

 

ที่มา: สมาคมค้าทองคำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง