svasdssvasds

รู้ไหม “ผู้ว่าฯ กทม.” ทีมบริหาร-ส.ก. ได้เงินเดือน - ค่าตอบแทน เท่าไหร่ ?

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ค. 2565 เวลา 13:00 น. 15.6k

พาไปดูตัวเลขรายได้ เงินเดือน - ค่าตอบเเทน สำหรับ “ผู้ว่าฯ กทม.” ทีมบริหาร รวมทั้ง ส.ก. ได้รับเท่าไหร่ ? ตลอดวาระ 4 ปี

ผ่านพ้นไปแล้วการ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ที่มีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 65 ซึ่ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ที่ได้คะแนนเสียงไปแบบท่วมท้นถล่มทลาย หรือ “แลนด์สไลด์” ก็คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ ทุบสถิติกว่า 1.3 ล้านเสียง  

ชัยชนะของ ชัชชาติ อาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย โพลสำนักต่าง ๆ ตั้งแต่โค้งแรกจนโค้งสุดท้าย ชัชชาติก็อยู่ในตำแหน่งเต็งหนึ่งมาตลอดจนเริ่มนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งจนการนับคะแนนเสร็จสิ้น 100%

รู้ไหม “ผู้ว่าฯ กทม.” ทีมบริหาร-ส.ก. ได้เงินเดือน - ค่าตอบแทน เท่าไหร่ ?

สำหรับข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของผู้ว่าฯ กทม. และทีมผู้บริหารในระดับต่างๆ เมื่อคำนวณเป็นรายได้ครบวาระ 4 ปีจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหน ไปดูกัน

ตามข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า พ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556  เเละ พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) ได้ระบุบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มแต่ละตำแหน่งดังนี้

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท
 • รวมเดือนละ 113,560 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 5,450,880 บาท

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 69,570 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 20,750 บาท
 • รวมเดือนละ 90,320 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 4,334,880 บาท

 

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
 • รวมเดือนละ 44,110 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
 • รวมเดือนละ 37,950 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 1,821,600 บาท

 

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 43,490 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 8,800 บาท
 • รวมเดือนละ 52,290 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,509,920  บาท

 

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
 • รวมเดือนละ 44,110 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 58,560 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 15,000 บาท
 • รวมเดือนละ 73,560 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 3,530,880 บาท

 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 53,640 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 7,500  บาท
 • รวมเดือนละ 61,140  บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,934,620  บาท

 

เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
 • รวมเดือนละ 44,110 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,117,280  บาท

 

เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร (2 คน)

 • ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
 • รวมเดือนละ 37,950 บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 1,821,600 บาท

 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 • ได้รับเงินเดือน 44,700 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 3,750  บาท
 • รวมเดือนละ 48,450  บาท
 • รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,325,600 บาท

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง