svasdssvasds

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น 25-26 พ.ค.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ค. 2565 เวลา 20:46 น. 2.1k

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในวันที่ 25-26 พ.ค.นี้ คาดจะเพิ่มสูงขึ้น1.00 - 1.50 เมตร และส่งผลกระทบหลายจังหวัด ตรวจสอบรายชื่ออำเภอ - จังหวัดที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่นี่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)  ออกประกาศฉบับที่  15/2565 เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

 

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 พบว่าในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีปริมาณฝนตกหนักสะสม 250 มิลลิเมตร ส่งผลให้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เขื่อนน้ำอู สปป.ลาว เพิ่มปริมาณน้ำระบายจาก 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่บริเวณสถานีหลวงพระบางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ คาดการณ์มวลน้ำหลากจะไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว อยู่ในเกณฑ์ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.00 - 1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น 25-26 พ.ค.นี้

 

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน
 

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น 25-26 พ.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง