svasdssvasds

"หมอยง" ประกาศรับอาสาสมัครฉีด "ไฟเซอร์"-"โมเดอร์นา" กระตุ้นเข็ม 4

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ค. 2565 เวลา 17:59 น. 2.8k

"หมอยง" ประกาศรับอาสาสมัครฉีด "ไฟเซอร์"-"โมเดอร์นา" กระตุ้นเข็ม 4 ในผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนเบื้องต้นครบ 3 เข็มทุกสูตร

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

โครงการศึกษาการให้วัคซีนโควิด-19 (Covid-19) เข็มที่ 4  วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (วัคซีนไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ขนาดครึ่งโดส) 

 

ทางศูนย์ฯ มีโครงการศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นาครึ่งโดส) เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 

 

ในผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนเบื้องต้น ครบ 3 เข็ม ไม่ว่าจะเป็นสูตรใด โดยขอตรวจภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน

 

และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง เพื่อดูการตอบสนองของภูมิต้านทานต่อโควิด-19  

โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้ที่สนใจจะมารับการฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (ไฟเซอร์ หรือ ครึ่งโดสโมเดอร์นา) มีคุณสมบัติดังนี้ 

 

  • ได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม 

 

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป 

 

  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี 

 

หมอยง ประกาศรับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็มที่ 4

 

  • ไม่มีโรคประจำตัว 

 

  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน 
  • ยินดีให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทานก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และ และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง  

 

  • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4 ) คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง